RODO

Wodzisław Śl. 23.05.2018 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień a także w celach rachunkowych i podatkowych. Dane osobowe klientów przetwarzane są w celach marketingowych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Administratorem danych jest ITUM OWOCE Sp. z o.o. ul. Marklowicka 21 44-300 Wodzisław Śl. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: sekretariat@itum.com.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 453 98 21.

Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyślij wiadomość pod e-mail: iod@itum.com.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 453 98 21.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy: centra przetwarzania danych, obsługa hostingowa, obsługa księgowa, obsługa prawna oraz podmioty powiązane.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Szybki kontakt

Imię i nazwisko

E-mail (wymagane)

Treść wiadomości

Nasze oddziały